Izvještaj sa izborne skupštine

Na izbornoj skupštini UBIDR HŽ podružnice Osijek, izabran je novi Izvršni odbor koji je za novog/starog predsjednika izabrao Damira Talaju, inženjera željezničkog prometa, zaposlenog u HŽ Cargo d.o.o., glavna Poslovnica Vinkovci, na radnom mjestu zamjenika šefa poslovnice.

Krenimo od početka. U prostorijama „ starog Doma željezničara „ u Osijeku, Stjepana Radića 15, održana je 15. prosinca 2011. godine 6. redovna izborna skupština Podružnice Osijek.
Na samom početku, nakon odslušane „ Lijepe Naše“, dotadašnji predsjednik Damir Talaja, pozdravio je sve nazočne, predložio Dnevni red i radna tijela skupštine, što je jednoglasno prihvaćeno.
Radno predsjedništvo, kojeg su činili: Damir Talaja, Željko Divald i Vlatko Begović je potom preuzelo upravljanje radom skupštine.
Verifikacijska komisija u sastavu: Željko Rudež, Milo Petković i  Milan Smolčić prebrojala je nazočne i izvijestila da je, u trenutku glasovanja, bilo nazočno 95 članova Podružnice i da će sve odluke biti valjane.
Radno predsjedništvo, u funkciji kandidacijske komisije predložilo je za članove novog Izvršnog odbora: Vlatka Begovića, Marka Brekala, Željka Divalda, Sinišu Jularića, Zvonka Krupu, Milu Petkovića, Željka Rudeža, Milana Smolčića, Antu Srdarevića i Damira Talaju, Predsjednik radnog predsjedništva potom je predložio još dvojicu aktivnih članova: Branka Tukaru i Krešimira Zečevića kao kandidate za novi IO, a nazočni članovi Podružnice još su kao kandidate predložili: Ivicu Perkovića, Darka Kelekovića, Zvonimira Takača, Maria Krolu, Ivicu Suka, Ivana Smoljka i Josipa Šera.
Nakon usvajanja liste kandidata Izborno povjerenstvo, u sastavu: Vid Drmić, Stjepan Trepšić, Mijo Žemberi, Andrija Ćutuk  i Stjepan Benčević podijelilo je glasačke listiće, pokupilo ih nakon što su popunjeni i povuklo se u posebnu prostoriju prebrojiti glasove.
Skupština je za to vrijeme nastavila s radom pa je prvo predsjednik podružnice Damir Talaja izvijestio nazočne o radu u protekle četiri godine. U tom izvješću istakao je mnoštvo aktivnost podružnice što je dovelo i do povećanja broja članova, a od aktivnosti posebice je istakao zaštitu prava Hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u društvima HŽ, kako članova Udruge, tako i svih ostalih branitelja. Besplatna ljetovanja u Bibinju, susrete na ribolovnim druženjima, pomoć pri rasporedu na slobodna radna mjesta i dr.
Blagajnik Željko Divald, u svom je izvješću iscrpno izvijestio članstvo o svim prihodima i rashodima tijekom ove četiri godine uz završnu konstataciju da Podružnica trenutno raspolaže s više od 117 000, kuna za normalne aktivnosti.
Izvješća su jednoglasno usvojena, a nakon kraće stanke Izborno povjerenstvo se vratilo, a njihov predstavnik Stjepan Trepšić objavio je rezultate glasovanja po kojima su u novi IO izabrani: Vlatko Begović, Marko Brekalo, Željko Divald, Siniša Jularić, Zvonko Krupa, Željko Rudež, Ante Srdarević, Damir Talaja, Ivica Perković, Darko Keleković i  Krešimir Zečević.
Izvršni Odbor je odmah održao konstituirajuću sjadnicu na kojoj je jednoglasno za predsjednika Podružnice izabran Damir Talaja.
Druženje članova podružnice nastavljeno je potom božičnim domjenkom uz glazbu HKUD-a Željezničar Osijek.

Tekst: ŽD

Foto: DZ