Božićni domjenak 2015.

U organizaciji lovaćke sekcije UBIDR-a HŽ i nekoliko lovaćkih društava sa podrućja Đakova organizaran je lov u lovistu Krndija. Nakon uspješnog lova nastavljeno je druženje na jezeru Borovik.