Temeljem organizacijsko-formacijske zapovjedi GS HV, od 07. studenog 1991 utemeljen je i ustrojen Drugi oklopni vlak sa lokacijom i mobilizacijskim mjestom u Osijeku. Drugi oklopni vlak je bio samostalna postrojba koja je bila podređena Zapovjedništvu OZ Osijek. Postrojba je bila ustrojena od Zapovjedništva i četiri odjeljena. Dva odjeljenja su bila streljačka, a dva protuzračna, s time da je četvrtom odjeljenju naknadno pridodan bolničar. Broj propadnika postrojbe je varirao.
Drugi oklopni vlak je bio sastavljen od oklopne lokomotive, oklopnog vagona s ugrađenim ležajevima za smještaj streljačkog odjeljenja i dva vagona s ugrađenim protuzračnim topovima PAT20/3 M55.
Zadatak postrojbe je bilo borbeno osiguranje željezničkih transporta i kolodvora na relaciji Osijek-Virovitica-Osijek i Osijek -Vrpolje- Osijek. Također je bio uvršten u postojeći sustav PZO i preuzimao je zadaće zračnog promatranja i po potrebi borbeno djelovao u svoje odgovornosti.
Pripadnici Drugog oklopnog vlaka pretežno su bili djelatnici HŽ-a.
Ukidanje i demobilizacija Drugog oklopnog vlaka izvršena je 10. srpnja 1992.

izvor podataka:Jozo Ivanovič, ŽELJEZNIČKA SJEČANJA